Disclaimer

Wij hebben ons uiterste best gedaan om de informatie op onze website zo accuraat mogelijk weer te geven. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat de op deze website geboden informatie niet juist of onvolledig is.

Carrosserie Elenbaas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, (het ontbreken van) de toegang tot de informatie en/of het gebruik van de op onze website geboden informatie, op welke wijze dan ook. Carrosserie Elenbaas geeft ten aanzien van al hetgeen hiervoor is genoemd geen enkele garantie.

Carrosserie Elenbaas behoudt zich het recht voor de informatie en de disclaimer op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

Auteursrechten

Carrosserie Elenbaas behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor.

Toepasselijk recht

Op het gebruik (van informatie afkomstig) van deze website is het Nederlands recht van toepassing.